Menu Główne

HISTORIA SZKOŁY

 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące powstało 1 września 2002 roku         w budynku przy ul.Zielonej 5 w Lesznie.

W czasie rozpoczęcia pierwszego roku szkolnego grupa nauczycieli przewyższała liczebnością uczniów klasy I.

Wnętrze szkoły zostało tak urządzone, że uczniowie mieli piękną klasę     i swoje pomieszczenie, gdzie mogli spędzać czas podczas przerw. Bardzo szybko powstała sala komputerowa. Cieszyła nas każda rzecz, która została wniesiona do szkoły – pomoce dydaktyczne, tablice korkowe, anty ramy, które przedstawiały wydarzenia z życia szkoły, zakupiony sprzęt,      w tym kamera i aparat fotograficzny, czy też ksero.

W pierwszym roku uczniowie zostali zaproszeni przez młodzież z liceum z Bratysławy i spędziliśmy w tym mieście 5 wspaniałych dni. Te kontakty         z młodzieżą z Bratysławy mamy do dziś, bowiem trzeci rok pracujemy              w projekcie Socrates Comenius z krajami partnerskimi z Portugalii z Lizbony, ze Słowacji z Bratysławy i z Litwy z Wilna.

Uczniowie klasy pierwszej brali udział w wielu wycieczkach rowerowych po okolicy. Byli w Osiecznej, Wilkowicach, Boszkowie, Rydzynie, Karczmie Borowej w Lesznie. Odwiedzili filharmonię , teatr i operę.

Kolejna klasa, liczniejsza, bo ośmioosobowa ożywiła jeszcze bardziej szkołę. Gościliśmy w naszej szkole nauczycieli wraz z uczniami z krajów partnerskich – były to niezapomniane chwile. Nasi nauczyciele zorganizowali nam wiele spotkań i zajęć z kolegami i koleżankami z innych szkół. Mimo że uczniów w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym było niewielu to gości przyjmowaliśmy z wielką przyjemnością.

Uczniowie wraz z nauczycielami byli zapraszani do innych szkół na zajęcia, zabawy i różne imprezy. Brali udział w wielu ciekawych wycieczkach. Teraz uczniów jest znacznie więcej niż nauczycieli. Nauka w małych grupach jest dla uczniów bardzo efektywna. Niekiedy uczniowie są bardzo zmęczeni tym, że dyspozycyjność małej grupy na zajęciach musi być dość duża, ale efekty tego są zauważalne na egzaminie zewnętrznym. Spokojnie uczniowie klas maturalnych piszą egzaminy maturalne. Pierwsza matura była w 2005 roku. Zakończyła się pomyślnie.

W tym roku szkolnym mija 5 lat istnienia szkoły.

Kończy się w tym roku praca w projekcie Socrates Comenius „ Krajobrazy, kultura, sztuka i ochrona środowiska”.

Uczniowie mieli możliwość wyjazdów do krajów partnerskich – byli dwa razy w Portugalii oraz na Litwie i Słowacji. W ramach wymiany międzynarodowej uczniowie naszej szkoły byli przez tydzień we Włoszech       w Monzy. Współpraca z Włoską szkołą rozwija się coraz bardziej.

W szkole z roku na rok wiele się zmienia. Wyposażenie szkoły jest coraz bogatsze. Najważniejsze jest to, że uczniowie mają zapewniony wszechstronny rozwój osobowości dzięki nauczycielom, którzy uczą w liceum. Przyjazna atmosfera bardzo pomaga uczniom i mobilizuje do nauki.

Pierwszy rok szkolny 01.09.2002r.

Pierwsza klasa w której rozpoczynaliśmy naukę.

Praca w Klubie Europejskim - staramy się o to , aby w przyszłości pracować w Programie Socrates Comenius.

Współpraca w Klubie Europejskim działającym w Liceum Ogólnokształcącym we Włoszakowicach.

Pierwsze wigilie klasowe.

Jedna z klas utworzonych w 2004r.

Pierwsza Wizyta Studyjna w Portugalii w Lizbonie.

Mamy sale komputerową. Komputery ze stałym dostępem Internetu. Możemy korespondować z kolegami z Portugalii, Słowacji i Litwy.

Już są dwie klasy. 01.09.2003 została poświęcona nasza szkoła.

 
Strefa Ucznia
Adres Szkoły
Prywatne Liceum Ogólnokształcące,

ul. Zielona 5, 64-100 Leszno 

Kontakt

Tel.: (0-65)-529-97-95

Fax: 0-65-5341288

e-mail

 

szablony stron